• Regulaminy dotyczące turystycznych ino,
  • Regulamin XXVII Marszy na Orientacje "Wiosna z kompasem",
  • Regulamin IX zimowych MnO "Sopelek",
  • Regulamin Marszy na Orientacje "W poszukiwaniu wiosny",

  • Regulamin Grand Prix Lotna w Zdzieszowicach.